บันทึกย่อประจำรุ่นสำหรับ Intel® Remote Keyboard แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020963

15/07/2017

ดูหมายเหตุการเผยแพร่สำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อน Intel® Remote Keyboard

Intel® Remote Keyboard —แอพพลิเคชั่นโมบายล์ Android * หมายเหตุการเผยแพร่๑.๑๔ (PDF)PDF icon
ขนาดไฟล์: ๓๖๕ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๗

Intel® Remote Keyboard — IOS * App โมบายล์เวอร์ชั่น๑.๑๔หมายเหตุการเผยแพร่ (PDF)PDF icon
ขนาดไฟล์: ๓๖๕ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*