ภาพรวมผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Xeon Phi™

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020961

19/12/2019

Intel® Xeon Phi™โปรเซสเซอร์ร่วมนำเสนอประสิทธิภาพสูงสุด๖๑คอร์, ๒๔๔เธรดและ๑.๒ teraFLOPS พวกเขามาในความหลากหลายของการกำหนดค่าเพื่อช่วยให้คุณรับมือกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เวิร์คโหลดประสิทธิภาพและความต้องการด้านประสิทธิภาพที่หลากหลาย

ฉันจะไปสำหรับการจัดงานศพผลิตภัณฑ์สำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Xeon Phi™ได้ที่ไหน
ภาพรวม
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Sku ผลิตภัณฑ์
Intel® Manycore Platform Software Stack