การรับประกันสำหรับ Intel® SSD Data Center Family

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000020953

28/07/2022

หมายเหตุ

SK hynix ได้เข้าซื้อธุรกิจ NAND SSD ของ Intel และตอนนี้ได้กลายเป็น Solidigm™  ดู การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Intel® SSD Data Center Family มีการรับประกันภายใต้เงื่อนไขห้าปี ดาวน์โหลดการรับประกันแบบครบถ้วนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • หากต้องมีการเปลี่ยนใหม่ ให้ส่งคืนเฉพาะไดรฟ์ เราไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์เสริมได้
  • ถ้า Intel® SSD ของคุณติดตั้งไว้ก่อนแล้วในระบบ Intel® Data Center Block การเปลี่ยนสินค้าในประกันขั้นสูงอาจเพิ่มเติมให้กับผู้ซื้อเดิมได้ 

 

 

การรับประกันภายใต้เงื่อนไข 5 ปีของ Intel® SSD Data Center Family (PDF) ไอคอน
ขนาด: 336KB
วันที่: มีนาคม 2019

การรับประกันภายใต้เงื่อนไข 5 ปีของ Intel® SSD Data Center Family - ออสเตรเลีย (PDF) ไอคอน
ขนาด: 196KB
วันที่: มีนาคม 2019

 

หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์ Non-Optaneที่ อ้างถึงในภาคผนวกควรใช้ Solidigm™ Storage Tool (CLI) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดไดรฟ์

บทต่อท้ายข้อมูลจำเพาะการรับประกันภายใต้เงื่อนไข (PDF) ไอคอน
ขนาด: 91KB
วันที่: มิถุนายน 2021
เวอร์ชัน: 13

 

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF