การรับประกันสำหรับ Intel® Optane SSD Data Center Family

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000020953

07/11/2022

Intel® Optane™ SSD Data Center Family มีการรับประกันภายใต้เงื่อนไขห้าปี ดาวน์โหลดการรับประกันแบบครบถ้วนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • หากต้องมีการเปลี่ยนใหม่ ให้ส่งคืนเฉพาะไดรฟ์ เราไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์เสริมได้
  • ถ้า Intel® SSD ของคุณติดตั้งไว้ก่อนแล้วในระบบ Intel® Data Center Block การเปลี่ยนสินค้าในประกันขั้นสูงอาจเพิ่มเติมให้กับผู้ซื้อเดิมได้ 

 

เลือกภาษาเพื่อดูข้อกำหนกและเงื่อนไขของการรับประกันภายใต้เงื่อนไข

เลือกภาษาเพื่อดูภาคผนวกข้อกำหนดของการรับประกันภายใต้เงื่อนไข

 

การรับประกันเฉพาะประเทศ:

การรับประกันภายใต้เงื่อนไข 5 ปีของ Intel® SSD Data Center Family - ออสเตรเลีย (PDF) ไอคอน

 

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF