ข้อมูลทางเทคนิคพื้นฐานของอินเตอร์เฟซที่เสริมประสิทธิภาพด้วย Serial Peripheral Interface (eSPI)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020952

26/05/2021

ข้อมูลทางเทคนิคพื้นฐาน นี้อธิบายถึงรายละเอียดสถาปัตยกรรมของอินเทอร์เฟซบัส Enhanced Serial Peripheral Interface (eSPI) ของทั้งแพลตฟอร์มไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์