การรับประกันสำหรับ Intel® Optane™ SSD และหน่วยความจำ Intel® Optane™ (ไคลเอ็นต์)

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000020951

07/11/2022

ไดรฟ์ Solid State Intel® Optane™ (Intel® SSD) และไคลเอ็นต์หน่วยความจำ Intel® Optane™ มีการรับประกัยภายใต้เงื่อนไขห้าปี

เลือกภาษาเพื่อดาวน์โหลดการรับประกันฉบับสมบูรณ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การรับประกันเฉพาะประเทศ:

การรับประกันแบบจำกัดห้าปีสำหรับไดร์ฟ Solid State Intel® และโมดูล (ไคลเอนต์) - ออสเตรเลีย (PDF) ไอคอน PDF
ขนาด: 357 KB
วันที่: มีนาคม 2019

  • หากต้องมีการเปลี่ยนใหม่ ให้ส่งคืนเฉพาะไดรฟ์ เราไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์เสริมได้
  • สำหรับ Intel® SSD และโมเูลอื่นๆ ทั้งหมด ดูที่หน้าการรับประกันภายใต้เงื่อนไข

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การลงทะเบียนและการรับประกัน/Return Material Authorization (RMA)
การรับประกันภายใต้เงื่อนไขสำหรับไดรฟ์ Intel® Solid State
ศูนย์รับประกันของ Intel®