การรับประกันสำหรับ Intel® SSD และโมดูล (ไคลเอนต์)

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000020951

25/06/2022

หมายเหตุ

SK hynix ได้เข้าซื้อธุรกิจ NAND SSD ของ Intel และตอนนี้ได้กลายเป็น Solidigm™  ดู การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดร์ฟ Solid State ของ Intel® (Intel® SSD) และโมดูลมีการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา 5 ปี

ดาวน์โหลดการรับประกันแบบครบถ้วนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา 5 ปีสำหรับไดร์ฟ Solid State ของ Intel® และโมดูล (ไคลเอนต์) (PDF) ไอคอน
ชื่อไฟล์: intel-client-ssd-module-warranty.pdf
ขนาด: 397 KB
วันที่: มีนาคม 2019

การรับประกันแบบจำกัดห้าปีสำหรับไดร์ฟ Solid State Intel® และโมดูล (ไคลเอนต์) - ออสเตรเลีย (PDF) ไอคอน PDF
ขนาด: 357 KB
วันที่: มีนาคม 2019

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา 5 ปีสำหรับไดร์ฟ Solid State ของ Intel® และโมดูล (ไคลเอนต์) - โปแลนด์ (PDF) ไอคอน PDF
ขนาด: 88 KB
วันที่: มีนาคม 2019

  • หากต้องมีการเปลี่ยนใหม่ ให้ส่งคืนเฉพาะไดรฟ์ เราไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์เสริมได้
  • สำหรับ Intel® SSD และโมดูลอื่นๆ ทั้งหมด ดูที่ การรับประกันภายใต้เงื่อนไข หน้า

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การลงทะเบียนและการรับประกัน/Return Material Authorization (RMA)
การรับประกันภายใต้เงื่อนไขสำหรับไดรฟ์ Intel® Solid State
ศูนย์รับประกันของ Intel®