คู่มือผู้ใช้การติดตั้งอย่างรวดเร็วสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Storage JBOD2000 S3

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000020891

13/07/2017

คู่มือผู้ใช้สำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว (PDF)PDF icon
คู่มือนี้มีคำแนะนำการติดตั้งทั่วไปและข้อมูลการเดินสายสำหรับตระกูล Intel® Storage System JBOD2000 โดย assemblers ที่มีคุณสมบัติทางเทคนิค
 


ชื่อไฟล์: JBOD2000S3_QIG ไฟล์ pdf ขนาด 12 Gb
ขนาด๑.๔๘ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑
 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*