คำแนะนำการติดตั้งสำหรับ Intel® SSD Data Center Family สำหรับไดรเวอร์ NVMe *

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000020779

03/12/2020

คู่มือการติดตั้งไดรเวอร์ NVMe *-Windows * (PDF)icon
คู่มือการติดตั้ง NVMe * สำหรับ Microsoft Windows * จะสรุปขั้นตอนการติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมข้อกำหนดของระบบที่รองรับระบบปฏิบัติการและเคล็ดลับการติดตั้งพื้นฐาน
ขนาดไฟล์: ๔๘๐ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๒๐

คู่มือการติดตั้งไดรเวอร์ NVMe *-Linux *  icon
คู่มือการติดตั้ง Linux * ให้คำแนะนำในการตั้งค่าสำหรับการใช้งานไดรเวอร์ NVMe * ใน Linux *
ขนาดไฟล์: ๑๒๗ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมีAdobe Acrobat Reader*