คู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® Embedded Media and Graphics Driver v 36.15.0 (๓๒-bit) และ v 37.15.0 (๖๔-บิต)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020743

14/06/2018

คู่มือผู้ใช้ Intel® Embedded Media and Graphics Driver (PDF) icon
คู่มือผู้ใช้นี้ครอบคลุม Intel® Embedded Media and Graphics Driver สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Atom® E3800 ตระกูลผลิตภัณฑ์/Intel® Celeron®โปรเซสเซอร์ N2920/J1900 Windows *

 

ขนาดไฟล์: ๗๙๐ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*