ระบุว่าคอมพิวเตอร์ Windows®10มีกล้อง Intel® RealSense™ R200

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000020168

11/04/2018

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดูว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows®10จะมีกล้อง Intel® RealSense™ R200:
  1. คลิกขวาที่ไอคอนเริ่ม Windows *
  2. เลือกตัวจัดการอุปกรณ์
  3. ขยายส่วนอุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ
  4. หากคอมพิวเตอร์ของคุณมี R200 Intel RealSense Camera, รายการต่อไปนี้อยู่ในส่วนนี้:
    • กล้อง Intel RealSense 3D R200 Depth
    • กล้อง 3D Intel RealSense R200 ซ้ายขวา
    • กล้อง Intel RealSense 3D R200 RGB