TA-๑๐๑๒: ตัวเปลี่ยนเขตข้อมูล (FRU) สามารถล้มเหลวในการอัปเดตที่ถูกต้อง

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000020099

10/11/2017

TA-๑๐๑๒: ตัวเปลี่ยนเขตข้อมูล (FRU) สามารถล้มเหลวในการอัปเดตที่ถูกต้อง (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายถึงสาเหตุและการแก้ไขที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นเมื่อ Intel® Server Board ใช้ S2400SC ตระกูลที่มี PBA G18552-402 ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อมีการพยายามอัปเดต FRUSDR ซึ่งส่งผลให้ข้อความข้อผิดพลาด: ไม่รู้จักข้อผิดพลาด

 

ขนาดไฟล์:๔๕ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๒
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*