คู่มือการให้บริการสำหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000SPO

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000019781

06/09/2018

คู่มือการให้บริการระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®สำหรับ R1000SPO สำหรับครอบครัว (PDF)PDF icon
คู่มือนี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑
ขนาด: ๖.๗๑ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๘
 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคตระกูล S1200SP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1000SPO ตระกูล Intel® Server Board