อัพเดทข้อมูลจำเพาะสำหรับ Intel® Visual Compute Accelerator

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000018867

14/07/2017

อัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF) icon

เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร errata ผลิตภัณฑ์ข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่และการชี้แจงและการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ประกาศ

ชื่อไฟล์: VCA1283LVV_MSU_Feb_2017. pdf
ขนาดไฟล์: ๖๔๘ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และคู่มือฮาร์ดแวร์
คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์