เอกสารกำกับดูแลสำหรับชุด Intel® NUC NUC6i5SYH

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000018863

29/01/2020

ใบรับรองและประกาศด้านล่างอธิบายถึงเครื่องหมายและข้อมูลความปลอดภัยของกฎระเบียบสำหรับ Intel® NUC Kit NUC6i5SYH

บางประเทศอาจจำเป็นต้องได้รับการรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการนี้ Intel NUC Kit NUC6i5SYH คือผลิตภัณฑ์ L6 —ตัวให้บริการเพิ่มส่วนประกอบ (หน่วยความจำและไดรฟ์) และระบบปฏิบัติการ Intel ไม่ได้ให้การรับรองเฉพาะประเทศเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ L6 ผู้ให้บริการในภูมิภาคเหล่านั้นต้องได้รับการรับรองที่จำเป็น

ใบรับรองและประกาศ
สหราชอาณาจักร/ใบรับรอง๔๒๖๘นิวซีแลนด์icon
ขนาดไฟล์: ๑๑๕ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ACMA RCM sDoC icon
ขนาดไฟล์: ๔๙๔ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๗
ใบรับรอง CE EMC icon
ขนาดไฟล์: ๑๒๔ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕
ใบรับรองความปลอดภัยของ CCC จีน CCC EMCicon
ขนาดไฟล์: ๘๐๖ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕
สหภาพศุลกากร (รัสเซีย, เบลารุส, คาซัคสถาน) ใบรับรอง EACicon
ขนาดไฟล์: ๓๐๗ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๖
ใบรับรอง Demkoicon
ขนาดไฟล์: ๓๒๘ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕
ประกาศเกี่ยวกับ Epeaticon
ขนาดไฟล์: ๒๘๖ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๕
ใบรับรองของ EU CB — LVD, CE Safetyicon
ขนาดไฟล์: ๑๔๙ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๕
ใบรับรอง EU EMF EN ๖๒๓๑๑icon
ขนาดไฟล์: ๑๗๕ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕
ใบรับรอง EU ETSI EN ๓๐๐๓๒๘icon
ขนาดไฟล์: ๑๕๘ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕
ใบรับรอง EU ETSI EN ๓๐๐๔๔๐icon
ขนาดไฟล์: ๑๖๘ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕
ใบรับรอง EU ETSI EN ๓๐๑๔๘๙icon
ขนาดไฟล์: ๑๒๓ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๗
ใบรับรอง EU ETSI EN ๓๐๑๘๙๓icon
ขนาดไฟล์: ๑๖๗ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕
EU MDDS CE คำประกาศตามมาตรฐานของการ ปฏิบัติตาม icon
ขนาดไฟล์: ๔๔.๗ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕
การประกาศเรื่องความสอดคล้องของ Intelicon
ขนาดไฟล์: ๒๒๘ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๗
ใบรับรองการยอมรับของญี่ปุ่น VCCI EMCicon
ขนาดไฟล์: ๑๒๕ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕
ความผันผวนของตัวอักษรสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC
MDDS (เอกสารข้อมูลการประกาศวัสดุ) icon
ขนาดไฟล์: ๓๙๑ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๖
ใบรับรองความปลอดภัยของเม็กซิโก NOMicon
ขนาดไฟล์:๔๗ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๖
ใบรับรอง MSIP EMC ประเทศเกาหลีใต้icon
ขนาดไฟล์: ๔๙๕ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๕
ใบรับรองความปลอดภัย BSMI EMC ของไต้หวันicon
ขนาด: ๑.๑๔ MB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๕
ใบรับรอง ROHS BSMI ของไต้หวันicon
ขนาดไฟล์: ๑๓๘ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๗
ยูเครนประกาศความสอดคล้อง icon
ขนาด: ๒.๖๙ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๖
ใบรับรอง UL ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบicon
ขนาดไฟล์: ๔๐๐ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๕
ใบรับรองสหรัฐฯ (FCC) แคนาดา (ICES) EMCicon
ขนาดไฟล์: ๑๕๔ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*