เชื่อมต่อ Windows ๘.๑ * กับ Intel® WiDi

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000018813

02/10/2017

สังเกตIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางอีเมลแชทหรือโทรศัพท์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป ไปที่ประกาศแจ้งการหยุดผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® WiDi
 

การเชื่อมต่อกับจอแสดงผลแบบไร้สายกับ Windows ๘.๑ *:

 1. เชื่อมต่อโดยใช้แอพพลิเคชั่น Intel® WiDi
 2. เปิดแอพพลิเคชั่น Intel WiDi
 3. เลือก เชื่อม ต่อ.

   

  An image indicating where to find the Connect button in the Intel WiDi UI
  • ตัวเลือกนี้จะเปิด Charms Bar และแสดงรายการตัวรับสัญญาณจอแสดงผลแบบไร้สายที่รู้จัก
 4. เลือกจอแสดงผลแบบไร้สายของคุณ หากคุณไม่เห็นจอแสดงผลของคุณให้เลือก เพิ่มจอแสดงผลแบบไร้สาย.

   

  An image indicating the location of the add a wireless display link in Win 8.1
 5. หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับจอแสดงผลเป็นครั้งแรกคุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ใส่ PIN WPS ระบบจะแสดง PIN บนจอแสดงผลแบบไร้สาย


  An image indicating where to enter the WPS PIN for your television
 6. คลิ ก ซ้ำ กัน หรือ ขยาย ในแอพพลิเคชั่น Intel WiDi

   

  An image indicating where to find the Duplicate preset in the Intel® WiDi UI

ขณะนี้คุณควรเชื่อมต่อกับจอแสดงผลแบบไร้สายแล้ว