การเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นระยะๆด้วย Intel® Remote Keyboard

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000018684

23/02/2016

ตรวจสอบการจัดวางเราเตอร์แบบไร้สายและการใช้แบนด์วิดธ์ของคุณ

หากการเชื่อมต่อไม่พบบ่อยหรือไม่ตอบสนองสัญญาณ Wi-fi ของคุณอาจอ่อนแอเกินไปหรือตำแหน่งที่ตั้งของเราเตอร์แบบไร้สายของคุณไม่เหมาะ ปิดแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ใดๆที่กำลังสร้างการเข้าชมที่หนักอยู่บนเครือข่ายเช่นแอพพลิเคชั่นไฟล์หรือสื่อที่แชร์และอุปกรณ์

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเราเตอร์ของคุณโดยใช้การ์ด LAN แบบมีสาย Ethernet

เพื่อลดสัญญาณรบกวนแบบไร้สายคุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเราเตอร์ของคุณได้โดยตรงผ่านทางสาย Ethernet (พอร์ต๔๕) การมีคอมพิวเตอร์แบบใช้สายกับเราเตอร์สามารถใช้แบนด์วิดธ์ไร้สายได้ฟรีและลดความหน่วงเพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นกับ Intel® Remote Keyboard

เปลี่ยนช่องทางปฏิบัติสำหรับเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ

เราเตอร์ส่วนใหญ่ถูกกำหนดค่าให้กับช่องสัญญาณความถี่ไร้สายแบบไดนามิกโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น หากเราเตอร์ของคุณกำลังทำงานในช่วงความถี่ที่โอเวอร์โหลดคุณอาจพบสัญญาณรบกวนจากเราเตอร์แบบไร้สายอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้คุณยังสามารถพบว่ายกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อเราเตอร์เปลี่ยนช่องของคุณ ในกรณีนี้จะช่วยปิดการเลือกช่องสัญญาณอัตโนมัติทั้งหมดและเลือกช่องฟรีเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนกับเราเตอร์อื่นๆ

ลองอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ

เราเตอร์ 802.11 N (ดราฟต์-N) บางคนมีปัญหาในการรักษาการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย-N การอัพเดตเฟิร์มแวร์บนเราเตอร์ของคุณสามารถแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ spotty ได้ หากอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ให้ลองเปลี่ยนเป็นเราเตอร์ 802.11 n ที่ใช้งานร่วมกันได้