จับคู่และได้รับการตรวจสอบด้วยแอป Host Intel® Remote Keyboard

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000018637

16/04/2018

กระบวนการจับคู่จะต้องเริ่มต้นผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Intel® Remote Keyboard บนอุปกรณ์มือถือของคุณ เมื่อต้องการจับคู่ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ยืนยันว่าไอคอนแอพพลิเคชั่นโฮสต์ของแป้นพิมพ์ Intel Remote มีอยู่ในพื้นที่แจ้งเตือนพีซีของคุณ
  2. ยืนยันว่าพีซีและอุปกรณ์พกพาเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน
  3. เปิดแอปพลิเคชันโมบายล์คีย์บอร์ด Intel Remote บนอุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์บนเครือข่ายไร้สายของคุณจะแสดงอยู่ในรายการอุปกรณ์
  1. เริ่มต้นกระบวนการจับคู่โดยการแตะอุปกรณ์ในรายการอุปกรณ์
  2. เมื่อทำการจับคู่เป็นครั้งแรกคุณจะต้องยืนยันผ่านการสแกน QR code