เรียกใช้งาน Intel® WiDi ด้วย Windows ๘.๑ * ที่เชื่อมอยู่

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000018253

08/01/2019

สังเกตIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางอีเมลแชทหรือโทรศัพท์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป ไปที่ประกาศแจ้งการหยุดผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® WiDi
 
  1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอเพื่อเปิด charms เลือกอุปกรณ์
  2. เลือกโปรเจ็กต์
  3. เลือกอุปกรณ์ Intel® WiDiที่อยู่ในรายการเพื่อเชื่อมต่อและแชร์บนหน้าจอทีวี

วิดีโอ
ส่วนที่ 1: ใช้ Intel® Wireless Display กับ Windows * ๘.๑

ส่วนที่ 2: การใช้จอแสดงผลแบบไร้สาย Intel กับ Windows ๘.๑

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ตัวเลือกการแสดงผล
การเชื่อมต่อครั้งแรก