การใช้งาน Intel® WiDi ด้วยตัวเลือกการแสดงผลของ Windows ๘.๑ *

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000018249

08/01/2019

สังเกตIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางอีเมลแชทหรือโทรศัพท์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป ไปที่ประกาศแจ้งการหยุดผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® WiDi
 
  1. ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอเพื่อเปิด charms เลือกอุปกรณ์
  2. เลือกโปรเจ็กต์
  3. เลือกลักษณะการแสดงผล ตัวเลือกมี
  • ซ้ำ กัน
  • ขยาย
  • หน้าจอที่ 2/โทรทัศน์เท่านั้น

วิดีโอ
ส่วนที่ 1: ใช้ Intel® Wireless Display กับ Windows ๘.๑ *

ส่วนที่ 2: การใช้จอแสดงผลแบบไร้สาย Intel กับ Windows ๘.๑

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การเชื่อมต่อครั้งแรก
เชื่อม ต่อ