เอกสารกำกับดูแลสำหรับชุด Intel® NUC NUC5PPYH

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000017936

04/11/2020

ใบรับรองและประกาศด้านล่างอธิบายถึงเครื่องหมายและข้อมูลความปลอดภัยของกฎระเบียบสำหรับ Intel® NUC Kit NUC5PPYH

บางประเทศอาจจำเป็นต้องได้รับการรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการนี้ Intel NUC Kit NUC5PPYH คือผลิตภัณฑ์ L6 —ตัวให้บริการเพิ่มส่วนประกอบ (หน่วยความจำและไดรฟ์) และระบบปฏิบัติการ Intel ไม่ได้ให้การรับรองเฉพาะประเทศเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ L6 ผู้ให้บริการในภูมิภาคเหล่านั้นต้องได้รับการรับรองที่จำเป็น

ใบรับรองและประกาศ
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ACMA RCM sDoC icon
ขนาดไฟล์: ๔๙๔ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๗
ใบรับรอง CE EMCicon
ขนาดไฟล์: ๑๓๙ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๕
ใบรับรองความปลอดภัยของ CCC จีน CCC EMC icon
ขนาด: ๔.๘๑ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๒๐
สหภาพศุลกากร (รัสเซีย, เบลารุส, คาซัคสถาน) ใบรับรอง EAC icon
ขนาดไฟล์: ๒๖๘ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๕
ประกาศเกี่ยวกับ Epeaticon
ขนาดไฟล์: ๒๘๒ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๕
ใบรับรองการทดสอบของ EU CB (E210882) icon
ขนาดไฟล์: ๑๑๔ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๕
ใบรับรอง EU ETSI EN ๓๐๑๔๘๙icon
ขนาดไฟล์: ๑๓๖ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๗
EU MDDS ประกาศ RoHS ตามความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์: ๒๓๘ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๕
ใบรับรองอะแดปเตอร์ BIS ของอินเดียicon
ขนาดไฟล์: ๗๖๐ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๕
การประกาศเรื่องความสอดคล้องของ Intelicon
ขนาดไฟล์: ๒๔๑ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๗
ความผันผวนของตัวอักษรสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC
MDDS (เอกสารข้อมูลการประกาศวัสดุ) icon
ขนาดไฟล์: ๕๔๒ kB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๖
ใบรับรองความปลอดภัยของเม็กซิโก NOM icon
ขนาดไฟล์:๔๗ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๖
ใบรับรอง MSIP EMC ประเทศเกาหลีใต้ icon
ขนาดไฟล์: ๗๙๑ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๕
ใบรับรอง ROHS BSMI ของไต้หวันicon
ขนาดไฟล์: ๑๓๖ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๘
การรับรอง NCC ของไต้หวันicon
ขนาด: ๔.๑๔ MB
ยูเครนประกาศความสอดคล้อง icon
ขนาด: ๓.๖๙ MB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕
หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*