เอกสารกำกับดูแลสำหรับชุด Intel® NUC NUC5CPYH

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000017935

04/11/2020

ใบรับรองและประกาศด้านล่างอธิบายถึงเครื่องหมายและข้อมูลความปลอดภัยของกฎระเบียบสำหรับ Intel® NUC Kit NUC5CPYH

บางประเทศอาจจำเป็นต้องได้รับการรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการนี้ Intel NUC Kit NUC5CPYH คือผลิตภัณฑ์ L6 —ตัวให้บริการเพิ่มส่วนประกอบ (หน่วยความจำและไดรฟ์) และระบบปฏิบัติการ Intel ไม่ได้ให้การรับรองเฉพาะประเทศเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ L6 ผู้ให้บริการในภูมิภาคเหล่านั้นต้องได้รับการรับรองที่จำเป็น

ใบรับรองและประกาศ
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ACMA RCM sDoC icon
ขนาดไฟล์: ๔๙๔ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๗
ใบรับรอง CE EMCicon
ขนาดไฟล์: ๑๓๔ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๕
ใบรับรองความปลอดภัยของ CCC จีน CCC EMCicon
ขนาด: ๔.๘๑ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๒๐
สหภาพศุลกากร (รัสเซีย, เบลารุส, คาซัคสถาน) ใบรับรอง EAC icon
ขนาดไฟล์: ๒๖๘ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๕
ประกาศเกี่ยวกับ Epeaticon
ขนาดไฟล์: ๒๗๗ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๕
ใบรับรองการทดสอบของ EU CB (E210882)icon
ขนาดไฟล์: ๑๑๔ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๕
ใบรับรอง EU ETSI EN ๓๐๑๔๘๙icon
ขนาดไฟล์: ๑๓๘ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๗
EU MDDS ประกาศ RoHS ตามความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์: ๑๑๐ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๕
ใบรับรองอะแดปเตอร์ BIS ของอินเดียicon
ขนาดไฟล์: ๗๖๑ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๕
การประกาศเรื่องความสอดคล้องของ Intelicon
ขนาดไฟล์: ๒๔๑ KB
วันที่: กันยายน๒๐๑๗
ความผันผวนของตัวอักษรสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC 
Mdds (เอกสารข้อมูลการประกาศวัสดุ)icon
ขนาดไฟล์: ๕๔๒ kB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๖
ใบรับรองความปลอดภัยของเม็กซิโก NOMicon
ขนาดไฟล์:๔๗ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๖
ใบรับรอง MSIP EMC ประเทศเกาหลีใต้icon
ขนาดไฟล์: ๗๘๑ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๕
ใบรับรอง ROHS BSMI ของไต้หวันicon
ขนาดไฟล์: ๑๓๖ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๘
ใบรับรองมาตรฐานไต้หวัน BSMI ROHS EMCicon
ขนาดไฟล์: ๑๓๖ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๙
การรับรอง NCC ของไต้หวันicon
ขนาด: ๔.๑๔ MB
ยูเครนประกาศความสอดคล้อง icon
ขนาด: ๓.๖๙ MB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕

ใบรับรอง UL ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบicon
ขนาดไฟล์: ๔๐๒ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๕

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*