เอกสารกฎระเบียบสําหรับชุด Intel® NUC NUC5CPYH

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000017935

06/06/2023

ใบรับรองและการประกาศด้านล่างอธิบายถึงเครื่องหมายกฎระเบียบและข้อมูลความปลอดภัยสําหรับชุด Intel® NUC NUC5CPYH

บางประเทศอาจต้องมีใบรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่ ชุด Intel NUC NUC5CPYH เป็นผลิตภัณฑ์ L6 ผู้ประกอบระบบจะเพิ่มส่วนประกอบ (หน่วยความจําและไดรฟ์) และระบบปฏิบัติการ Intel ไม่มีใบรับรองเฉพาะประเทศเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑ์ L6 ผู้ประกอบระบบในภูมิภาคเหล่านี้ต้องให้ใบรับรองที่จําเป็น

ใบรับรองและการประกาศ
ออสเตรเลีย/New New Zealand ACMA RCM sDoC icon
ขนาด: 494 KB
วันที่: ตุลาคม 2017
ใบรับรอง CE EMC icon
ขนาด: 134 KB
วันที่: เมษายน 2015
ใบรับรองความปลอดภัย CCC EMC ของจีน icon
ขนาด: 4.81 MB
วันที่: มีนาคม 2020
ใบรับรอง EAC ของสหภาพศุลกากร (รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน) icon
ขนาด: 268 KB
วันที่: กันยายน 2015
การรายงาน EPEAT icon
ขนาด: 277 KB
วันที่: เมษายน 2015
ใบรับรองการทดสอบ EU CB (E210882) icon
ขนาด: 114 KB
วันที่: เมษายน 2015
ใบรับรอง EU ETSI EN 301 489 icon
ขนาด: 138 KB
วันที่: พฤษภาคม 2017
การรับรองความสอดคล้องของ EU MDDS RoHS icon
ขนาด: 110 KB
วันที่: กรกฎาคม 2015
ใบรับรองอะแดปเตอร์ India BIS icon
ขนาด: 761 KB
วันที่: มิถุนายน 2015
คําประกาศความสอดคล้องของ Intel icon
ขนาด: 241 KB
วันที่: กันยายน 2017
จดหมายแสดงความผันผวนสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC
MDDS (Material Declaration Data Sheet) icon
ขนาด: 542 kB
วันที่: กรกฎาคม 2016
ใบรับรองความปลอดภัย Mexico NOM icon
ขนาด: 47 KB
วันที่: พฤษภาคม 2016
ใบรับรอง MSIP EMC ของเกาหลีใต้ icon
ขนาด: 781 KB
วันที่: มิถุนายน 2015
ใบรับรอง Taiwan BSMI RoHS icon
ขนาด: 136 KB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2018
ใบรับรอง Taiwan BSMI RoHS EMC icon
ขนาด: 136 KB
วันที่: กรกฎาคม 2019
การรับรอง Taiwan NCC icon
ขนาด: 4.14 MB
คําประกาศความสอดคล้องของยูเครน icon
ขนาด: 3.69 MB
วันที่: พฤศจิกายน 2015

ใบรับรองการปฏิบัติตาม UL icon
ขนาด: 402 KB
วันที่: ตุลาคม 2015

หมาย เหตุ ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*