คู่มือผู้ใช้ Intel® RAID RCS25ZB040 และฮาร์ดแวร์ RCS25ZB040LX SSD

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000017830

16/08/2018

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
คำแนะนำนี้อธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และมีคำแนะนำในการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะทั้งหมดสำหรับ Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040 และ RCS25ZB040LX

 

ขนาดไฟล์: ๘๗๗ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๓.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*