คู่มือผู้ใช้สําหรับ Intel® Compute Stick STK1A32SC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000017249

05/05/2023

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

คําอธิบายผลิตภัณฑ์
สัญลักษณ์ คำ อธิบาย
Hdmi* ขั้วต่อ HDMI
ไฟ LED พลังงาน LED จ่ายไฟ - น้ําเงิน
Microsd* ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจํา MicroSD
ความปลอดภัย ช่องเปิดสายเคเบิลรักษาความปลอดภัย
USB 3.0 พอร์ต USB 3.0
USB 2.0 พอร์ต USB 2.0
Power connector ขั้วต่อไฟฟ้า
power button ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
stick sides
เลือกปลั๊กไฟ เลือกตัวแนบปลั๊กไฟสําหรับภูมิภาคของคุณ เอกสารแนบแบบเสียบทั้งหมดอาจไม่รวมอยู่ในกล่อง
ประเทศ ติดกับปลั๊ก
สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น US and Japan plug
สหราชอาณาจักร UK plug
อาร์เจนติน่า Argentina plug
ออสเตรเลีย Australia plug
บราซิล Brazil plug
จีน Chinese plug
สหภาพยุโรป EU plug
อินเดีย Indian plug
เกาหลีใต้ Korean plug

เลื่อนตัวติดปลั๊กลงบนอะแดปเตอร์จ่ายไฟ

slide plug

อะแดปเตอร์และสายไฟที่ให้มาจะต้องใช้ในการจ่ายไฟให้กับ Intel® Compute Stick ไม่รองรับการใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟ แหล่งจ่ายไฟ หรือสายเคเบิลอื่นๆ

เชื่อมต่อคีย์บอร์ดและเมาส์ Intel® Compute Stick รองรับสิ่งต่อไปนี้:
คีย์บอร์ดและเมาส์แบบมีสาย USB ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตต่างๆ บน Intel Compute Stick wired keyboard and mouse
คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย USB โดยใช้ดองเกิล USB wireless keyboard and mouse
คีย์บอร์ดและเมาส์ Bluetooth*

ทําตามคําแนะนําที่มาพร้อมกับแป้นพิมพ์และเมาส์เพื่อจับคู่เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth แบบออนบอร์ดของ Intel Compute Stick

คุณอาจต้องเชื่อมต่อเมาส์/คีย์บอร์ดแบบมีสายเข้ากับ Intel Compute Stick ชั่วคราวเพื่อจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth

Bluetooth* keyboard and mouse
หมาย เหตุ ไม่รวมคีย์บอร์ดและเมาส์

ค้นหาคีย์บอร์ดและเมาส์ที่เข้ากัน ได้ที่ Intel Product Compatibility Tool

เชื่อมต่อโดยตรงกับจอแสดงผล

เสียบ Intel® Compute Stick เข้ากับพอร์ต HDMI มาตรฐานบนโทรทัศน์หรือจอภาพโดยตรง Intel Compute Stick จะขยายออกไปประมาณ 4.5 นิ้ว (113 มม.) จากพอร์ต HDMI

connect directly to display
เชื่อมต่อกับจอแสดงผลด้วยสาย HDMI Extender หากมีพื้นที่จํากัดรอบพอร์ต HDMI ของโทรทัศน์หรือจอภาพเพื่อให้คุณเสียบ Intel® Compute Stick เข้ากับพอร์ตได้โดยตรง ให้ใช้สายขยาย HDMI ที่ยืดหยุ่นที่มาในกล่อง
  1. เสียบ Intel Compute Stick เข้ากับปลายหญิงของสายต่อขยาย (A)
  2. เสียบปลายจดหมายของสายต่อขยายเข้ากับพอร์ต HDMI บนโทรทัศน์หรือจอภาพ (B)
    use flexibile HDMI extender cable

ค้นหาโทรทัศน์และจอภาพที่เข้ากัน ได้ที่ Intel Product Compatibility Tool

การขับเคลื่อนอุปกรณ์

เสียบอะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC (A) ต่อสายไฟ (B) เข้ากับ Intel® Compute Stick ตามที่แสดงไว้

plug into power source

Intel Compute Stick จะบูตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้พลังงาน

ปิดเครื่อง Intel Compute Stick โดยใช้กระบวนการปิดระบบตามปกติสําหรับ Windows*

การเปิดเครื่องที่ตามมาทําได้โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่ด้านข้าง Intel Compute Stick

หมาย เหตุ Intel Compute Stick ออกแบบมาเพื่อใช้พลังงานสูงสุด 10W พอร์ต USB บนโทรทัศน์หรือจอภาพไม่มีพลังงานเพียงพอสําหรับ Intel Compute Stick

หากคุณพยายามใช้พอร์ต USB บนโทรทัศน์เพื่อจ่ายไฟให้กับ Intel Compute Stick อาการเหล่านี้อาจเป็นดังนี้:

ไม่เปิด

โดยจะเปิดขึ้นแต่ไม่บูทขึ้นมา

โดยจะเปิดขึ้น แต่ระบบปฏิบัติการไม่โหลด

โดยจะเปิดขึ้นและระบบปฏิบัติการจะโหลด แต่จะทํางานช้ามาก รีบูต หรือล็อกได้

ใช้พอร์ต USB

ใช้พอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 เพื่อ:

  • ติดตั้งซอฟต์แวร์จาก CD หรือ DVD โดยใช้ออปติคอลไดรฟ์ USB
  • สํารองหรือเข้าถึงไฟล์มีเดีย (เช่น เพลงและภาพถ่าย) บนไดรฟ์ USB ภายนอก
using USB ports
หมาย เหตุ ไม่รวมไดรฟ์ USB และสาย USB

ค้นหาอุปกรณ์ USB ที่เข้ากันได้ที่ Intel Product Compatibility Tool

เชื่อมต่อฮับ USB เข้ากับพอร์ต USB

การเชื่อมต่อฮับ USB เข้ากับ Intel® Compute Stick จะมีพอร์ต USB เพิ่มเติม เราขอแนะนําให้คุณใช้เฉพาะฮับ USB ที่ขับเคลื่อนด้วยเท่านั้น

using USB hub
หมาย เหตุ ไม่รวมฮับ USB และสาย USB
ค้นหาฮับ USB ที่เข้ากันได้ที่ Intel Product Compatibility Tool
ใช้พอร์ตการ์ด MicroSD

Intel® Compute Stick รองรับการ์ด MicroSD ขนาดตั้งแต่ 8 GB ถึง 128 GB

MicroSD card
หมาย เหตุ การ์ด MicroSD ไม่รวม

ค้นหาการ์ด microSD ที่เข้ากันได้ที่ Intel Product Compatibility Tool

รักษาความปลอดภัยให้กับ Intel Compute Stick

ติดตั้งลูปสายเคเบิลรักษาความปลอดภัยในช่องเปิดความปลอดภัยที่ขอบของ Intel® Compute Stick ช่องเปิดความปลอดภัยมีขนาด 3 มม. x 3 มม.

install security loop
หมาย เหตุ ไม่รวมลูปสายเคเบิลรักษาความปลอดภัย คุณสามารถสร้างได้ด้วยการใส่ความยาวของสายสลิง (<3 มม.) ผ่านช่องเปิดการรักษาความปลอดภัย แล้วจีบปลายด้านท้ายด้วยสายเคเบิล
making security loop
ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ดูรายการระบบปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจสอบโดย Intel® ได้ที่ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
รักษา BIOS และไดร์เวอร์ให้เป็นปัจจุบัน

Bios

อัปเดต BIOS ล่าสุดมีอยู่ใน ศูนย์การดาวน์โหลด โปรดดู คําแนะนําการอัปเดต BIOS สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดต BIOS ของ Intel® Compute Stick

โปรแกรม ควบคุม

ไดรเวอร์กราฟิก ระบบไร้สาย และ Bluetooth* มีอยู่ใน ศูนย์การดาวน์โหลด ไดรเวอร์เสียง HDMI รวมอยู่ในแพ็คเกจไดรเวอร์กราฟิก

การอัปเดต Windows* อาจติดตั้งการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ