ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และคู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000016711

16/08/2018

ข้อมูลจำเพาะและคู่มือฮาร์ดแวร์ (PDF)PDF icon
เอกสารนี้ให้:

  • ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
  • ข้อมูลภาพรวมโดยย่อสำหรับการผสานรวมฮาร์ดแวร์
  • ข้อมูลการสั่งซื้อและความเข้ากันได้

ขนาด: ๑.๖๕ MB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๘
ฉบับปรับปรุง: 1.6.3

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้งานร่วมกันได้สำหรับ Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV
คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์
อัพเดทข้อมูลจำเพาะ