คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับเมื่อเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid Enterprise มีการเปิดรับข้อมูลการสูญเสียข้อมูล RAID 5

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000016228

12/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค (PDF)icon
มีเงื่อนไขการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีไดรฟ์ข้อมูล RAID 5 ที่มีการจัดการเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ระดับองค์กรพร้อม i/o ที่หนักกลายเป็นค่าเสื่อมราคา เอกสารนี้ประกอบด้วยคำอธิบายปัญหาเต็มรูปแบบสาเหตุรากและการดำเนินการแก้ไข

 

ขนาดไฟล์: ๒๘๙ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*