TA-๑๐๙๖: การสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกับตัวเก็บประจุที่มีการปรับปรุง 49571-15C และการปรับลดด้วยเฟิร์มแวร์ที่ถูกบังคับ

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000016149

30/06/2017

คำแนะนำทางเทคนิค TA-๑๐๙๖ (PDF)icon
Intel® RAID Controller RS25AB080 ที่มีหมายเลขประจำเครื่องมากกว่า DZAB51300001 หรือ Intel® RAID Controller RS25SB008 ที่มีหมายเลขประจำเครื่องมากกว่า DZSB50700000 รวมถึงการแก้ไขชุดตัวเก็บประจุ 49571-15C ซึ่งจำเป็นต้องมีเฟิร์มแวร์ Intel® RAID Controller เวอร์ชั่น23.28.0 หรือ HA-DAS แพ็คเกจ 0016-23.6.1 หรือใหม่กว่าเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

Intel® RS25AB080 และ RS25SB008 คอนโทรลเลอร์ที่ใช้เฟิร์มแวร์ที่ตั้งโปรแกรมจากโรงงานจะไม่ได้รับผลกระทบ
 

ชื่อไฟล์: TA-1096
ขนาดไฟล์: ๘๙๐ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*