แบบฟอร์มการรับประกันการขออนุมัติส่งคืนโดยตรง (DRA)

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000015272

31/01/2022

การจะค้นหาข้อมูลการรับประกันการขออนุมัติส่งคืนโดยตรง (DRA) สำหรับเมนบอร์ด ระบบ เซิร์ฟเวอร์ โทรคมนาคม และผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายออปติคัลของ Intel®:

  • ถ้าผลิตภัณฑ์ซื้อจากผู้แทนจำหน่าย ให้ติดต่อผู้แทนจำหน่ายนั้น ถ้าสถานที่ซื้อไม่มีอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Intel
  • ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Intel® ติดต่อ (866) 655-6565
  • ลูกค้าของ Intel ที่อยู่สหรัฐฯ ติดต่ออีเมลโดยตรงได้ที่ namo_dra@intel.com
  • ลูกค้าของ Intel ที่อยู่ลาตินอเมริกา ติดต่ออีเมลโดยตรงได้ที่ lardisti@intel.com