ฉันจะแสดงรายการคุณสมบัติการเช่าของฉันให้กับพนักงานของ Intel ได้อย่างไร

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015110

09/03/2022

Intel ไม่ได้ให้บริการนี้และไม่สามารถให้ข้อมูลหรือผู้ติดต่อสําหรับพนักงานโดยเฉพาะได้

เราขอแนะนําให้ติดต่อตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญในคุณสมบัติการเช่าทางการตลาดในพื้นที่ของคุณ