Intel ขายตรงให้กับลูกค้าหรือไม่

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015037

25/10/2023

Intel ไม่ได้ขายให้กับผู้ใช้โดยตรง เราขายผลิตภัณฑ์ของเราผ่านผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel® เท่านั้น

ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการในหนึ่งในตัวเลือกด้านล่าง:

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ Intel® สําหรับธุรกิจ