Intel ขายให้กับลูกค้าโดยตรงหรือไม่

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015037

23/08/2022

Intel ไม่ได้ขายให้กับผู้ใช้ปลายทางโดยตรง เราขายผลิตภัณฑ์ของเราผ่านผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Intel® เท่านั้น

ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการจากหนึ่งในตัวเลือกด้านล่าง:

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ Intel® สําหรับธุรกิจ
พร้อมที่จะซื้อหรือไม่