ประวัติศาสตร์ของ Sound Sound ของ Intel คืออะไร

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000015030

14/01/2022

เครื่องหมายเสียงของ Intel หรือ "bong" ตามที่มักเรียกว่า คือการปรับเสียงเพียงห้าหมายเหตุเท่านั้นที่มีประวัติอันยาวนาน

Walter Werzowa นักแต่งเพลงทําเสียงที่น่าตื่นตะลึงจากบันทึกย่อห้าบันทึกและ 20 เสียงจากบันทึกเหล่านั้น เนื่องจากปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อน ไฟล์ .wav จึงไม่พร้อมใช้งานสําหรับบุคคลทั่วไป