จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรากฐาน Gordon Moore ได้จากที่ใด

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000014985

21/01/2022

Gordon และ Betty Moore ได้กําหนด รากฐานเพื่อสร้าง ผลลัพธ์เชิงบวกสําหรับเจนเนอเรชั่นในอนาคต เพื่อแสวงหาวิสัยทัศน์นั้น พวกเขาให้การส่งเสริม:

  • การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ํา
  • การรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย
  • การเก็บรักษาอักขระพิเศษของพื้นที่ Bay

ผู้ร่วมก่อตั้ง Intel, Gordon Moore --ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมซิลิคอน