ความต้องการของระบบสำหรับ Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000014932

07/02/2018

สังเกตIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางอีเมลแชทหรือโทรศัพท์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป ไปที่ประกาศแจ้งการหยุดผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® WiDi

WiDi Badge icon Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) ต้องการคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้, อะแดปเตอร์ทีวีหรือทีวีที่มีอินพุต HDMI หรืออินพุต A/V

คลิ กหรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Intel® Pro Wireless Display (Intel® Pro WiDi)

โปรเซสเซอร์

จำเป็นต้องมีหนึ่งในโปรเซสเซอร์ต่อไปนี้:

 • Intel® Core™โมบายล์และเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์บนแพลตฟอร์ม™ Intel® vPro
 • โปรเซสเซอร์โมบายล์และเดสก์ท็อปเจนเนอเรชั่น 5 Intel® Core™
 • โปรเซสเซอร์โมบายล์และเดสก์ท็อปเจนเนอเรชั่น 6 Intel® Core™
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ M-5Y7x

หากคุณต้องการตรวจสอบโปรเซสเซอร์เฉพาะสำหรับความเข้ากันได้กับ Intel® WiDi โปรดดูวิธีค้นหาโปรเซสเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Intel WiDi

ค้นหาตัวอย่างสำหรับโปรเซสเซอร์ที่ใช้งาน ร่วมกัน ได้

กราฟิก

จำเป็นต้องใช้โซลูชันกราฟิกต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

 • กราฟิก Intel® Iris®๕๕๐
 • กราฟิก Intel® Iris®๕๔๐
 • กราฟิก HD® Intel ๕๕๐
 • กราฟิก HD® Intel ๕๔๐
 • กราฟิก HD® Intel ๕๓๐
 • กราฟิก HD® Intel ๕๒๐
 • กราฟิก Intel® Iris® Pro ๕๒๐๐
 • กราฟิก Intel® Iris®๕๑๐๐
 • กราฟิก HD® Intel ๕๕๐๐
 • กราฟิก HD® Intel ๕๐๐๐
 • กราฟิก HD® Intel ๔๖๐๐
 • กราฟิก HD® Intel ๔๔๐๐
หมาย เหตุIntel® Pro WiDi ต้องการรุ่นของไดรเวอร์กราฟิก 15.36 x หรือสูงกว่า

อะแดปเตอร์ไร้สาย

จำเป็นต้องใช้หนึ่งในอะแดปเตอร์ไร้สายต่อไปนี้:

 • Intel® Dual Band Wireless-AC ๓๑๖๕
 • Intel® Dual Band Wireless-AC ๓๑๖๐
 • Intel® Dual Band Wireless-AC ๗๒๖๐
 • Intel® Dual Band Wireless-N ๗๒๖๐
 • Intel® Dual Band Wireless-AC ๗๒๖๕
 • Intel® Dual Band Wireless-N ๗๒๖๕
 • Intel® Dual Band Wireless-AC ๘๒๖๐
 • Intel® Tri Band ไร้สาย-AC ๑๗๒๖๕
หมาย เหตุIntel® Pro WiDi ต้องการเวอร์ชั่นของไดรเวอร์แบบไร้สาย 17.13. x หรือสูงกว่า

ระบบปฏิบัติการ

ต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

 • Windows 7 *
 • Windows ๘.๑ *
 • Windows®10
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi)

โปรเซสเซอร์

จำเป็นต้องมีหนึ่งในโปรเซสเซอร์ต่อไปนี้:

 • โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 2/i5/i7/i7 (ไม่รองรับ Windows® 10)
 • โมบายล์และเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ intel เจนเนอเรชั่นที่ 3 Intel® Core™ i3/i5/i7 (ไม่รองรับ Windows 10)
 • โมบายล์และเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ intel เจนเนอเรชั่นที่ 4 Intel® Core™ i3/i5/i7
 • โมบายล์และเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ intel เจนเนอเรชั่นที่ 5 Intel® Core™ i3/i5/i7
 • โมบายล์ Intel® Core™ i3 และเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ intel เจนเนอเรชั่น 6/i7/i7

หากคุณต้องการตรวจสอบโปรเซสเซอร์เฉพาะสำหรับความเข้ากันได้กับ Intel® WiDi โปรดดูวิธีค้นหาโปรเซสเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Intel WiDi

กราฟิก

จำเป็นต้องใช้โซลูชันกราฟิกต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

 • กราฟิก Intel® Iris®๕๕๐
 • กราฟิก Intel® Iris®๕๔๐
 • กราฟิก HD® Intel ๕๕๐
 • กราฟิก HD® Intel ๕๔๐
 • กราฟิก HD® Intel ๕๓๐
 • กราฟิก HD® Intel ๕๒๐
 • กราฟิก Intel® Iris® Pro ๕๒๐๐
 • กราฟิก Intel® Iris®๕๑๐๐
 • กราฟิก HD® Intel ๕๕๐๐
 • กราฟิก HD® Intel ๕๐๐๐
 • กราฟิก HD® Intel ๔๖๐๐
 • กราฟิก HD® Intel ๔๔๐๐
 • กราฟิก HD® Intel ๔๒๐๐
 • กราฟิก HD® Intel ๔๐๐๐ (ไม่รองรับ Windows 10)
 • Intel® Graphics HD ๓๐๐๐ (อุปกรณ์เคลื่อนที่) (ไม่รองรับ Windows 10)
 • กราฟิก HD® Intel ๒๕๐๐
 • Intel® Graphics HD ๒๐๐๐ (อุปกรณ์เคลื่อนที่) (ไม่รองรับ Windows 10)

อะแดปเตอร์ไร้สาย

จำเป็นต้องใช้หนึ่งในอะแดปเตอร์ไร้สายต่อไปนี้:

 • Intel® Centrino®ไร้สาย-N ๑๐๐๐, ๑๐๓๐, ๒๒๐๐หรือ๒๒๓๐
 • Intel® Centrino®ไร้สาย-N ๒๒๐๐สำหรับเดสก์ทอป
 • Intel® Centrino® Advanced-N ๖๒๐๐, ๖๒๐๕, ๖๒๓๐หรือ๖๒๓๕
 • Intel® Centrino® Advanced-N ๖๒๐๕สำหรับเดสก์ทอป
 • Intel® Centrino®ไร้สาย-N + WiMAX ๖๑๕๐
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX ๖๒๕๐
 • Intel® Centrino®สุดยอด-N ๖๓๐๐
 • Intel® Dual Band Wireless-N ๗๒๖๐
 • Intel® Dual Band Wireless-AC ๗๒๖๐
 • Intel® Dual Band Wireless-AC ๗๒๖๐สำหรับเดสก์ทอป
 • Intel® Dual Band Wireless-AC ๓๑๖๕
 • Intel® Dual Band Wireless-AC ๓๑๖๐
 • Intel®ไร้สาย-N ๗๒๖๐
 • Intel® Dual Band Wireless-AC ๗๒๖๕
 • Intel® Dual Band Wireless-N ๗๒๖๕
 • Intel®ไร้สาย-N ๗๒๖๕
 • Intel® Dual Band Wireless-AC ๘๒๖๐
 • Intel® Tri Band ไร้สาย-AC ๑๗๒๖๕
 • Broadcom BCM43228 *
 • Broadcom BCM43241 *
 • Broadcom BCM4352 *

ระบบปฏิบัติการ

ต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

 • Windows 7 *
 • Windows 8 *
 • Windows ๘.๑ *
 • Windows 10 (ได้รับการสนับสนุนด้วยอะแดปเตอร์ไร้สายที่เลือกและ Intel® 4th, 5 หรือ 6-CPU รุ่นที่6เท่านั้น)