ไม่สามารถรับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของที่อยู่เครือข่ายสำหรับ Intel® WiDi

เอกสาร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

000014911

02/10/2017

สังเกตIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางอีเมลแชทหรือโทรศัพท์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป ไปที่ประกาศแจ้งการหยุดผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® WiDi
 

คุณเห็นอะไรบ้าง

หน้าจอทีวีของคุณจะแสดงข้อความนี้: ไม่สามารถรับที่อยู่เครือข่ายได้

วิธีการแก้ไข

1. ปิด Intel® Wireless Display และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ปัญหานี้อาจเกิดจากการรบกวนจากซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ ดูเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์