คู่มือการติดตั้งชุดรางสําหรับ SSR212MA ระบบการจัดเก็บของ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008665

16/01/2024

โครงเครื่อง SSR212MA Intel® Storage System ออกแบบมาให้ติดตั้งในตู้ที่มีความกว้าง 19 นิ้ว (483 มม.) กว้างสูงสุด 36 นิ้ว (914 มม.) ชุดรางติดตั้งแร็คมีอยู่ในชุดนี้และจะรองรับวิธีการติดตั้งแร็คแบบสี่เหลี่ยมหรือแบบกลม

เมื่อติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลลงในตู้ ขายึดด้านหน้าจะติดกับด้านหน้าของโครงและชุดโครงรองรับด้านหลังติดกับด้านหลังของตู้ ซึ่งช่วยให้น้ําหนักของระบบสามารถกระจายได้เท่าที่จะเป็นไปได้

คู่มือการติดตั้งชุดราง (PDF) icon
ชื่อไฟล์: D23739-001_SSR212MA_Rail_Kit_Install_Guide.pdf
ขนาด: 304 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2005
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0 (D23739-001)

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*