TA-794: ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SCSI สำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008662

29/06/2017

คำแนะนำทางเทคนิค 794 (PDF) ไอคอน
Intel ได้รับรายงานความเสียหายของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เมื่อเปิดทำงานระบบในโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300 (LX และ BRP SKU เท่านั้น) ร่วมกับ SCSI Hot Swap Backplane (HSBP) 6-bay, AXX6SCSIDBชื่อไฟล์: TA_794-1.pdf
วันที่: พฤศจิกายน 2005
ขนาด: 14.8 KB
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*