ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับ SRCU31L Intel® RAID Controller/SRCU31LA

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008633

15/07/2017

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตicon
Intel กำลังประกาศยุติการผลิตผลิตภัณฑ์ Intel® RAID Controller ของ SRCU31L และ SRCU31LA และอะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

ชื่อไฟล์: PDA_SRCU31L. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๐๖ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*