การตั้งค่า Windows* สําหรับ Intel® NUC หรือ Intel® Compute Stick

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008616

14/09/2022

ครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้งาน Intel® NUC หรือ Intel® Compute Stick Windows* จะแนะนําคุณเกี่ยวกับขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆ เอกสารนี้ให้คําแนะนําแบบทีละขั้นตอนสําหรับตัวเลือกการตั้งค่าที่ใช้บ่อยที่สุด

เลือกเวอร์ชันระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อเริ่มต้น

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

Windows* 8.1
 1. เลือก ภูมิภาคและภาษาของคุณ แล้วคลิก ถัดไป หากภาษาที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ ให้เลือก ภาษาอังกฤษ คุณสามารถเพิ่มภาษาที่ต้องการได้หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
  Region and language

 2. คลิก ฉันยอมรับ เมื่อคุณเห็นข้อกําหนดสิทธิ์การใช้งาน Windows
  Accept license terms

 3. เลือกสีที่คุณต้องการบนหน้าจอ ปรับแต่งส่วนบุคคล และ ใส่ชื่อพีซี จากนั้นคลิก ถัดไป
  Personalize screen

 4. ไม่บังคับ: เลือกเครือข่าย หากคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อในตอนนี้ ระบบจะสอบถาม ID ผู้ใช้และรหัสผ่านหรือข้อมูลประจําตัวเครือข่ายอื่นๆ ของคุณ
  Select a network

 5. เลือก ใช้การตั้งค่าแบบด่วน
  Express settings

 6. หากคุณมีบัญชี Microsoft อยู่แล้ว ให้ป้อนอีเมลแอดเดรสหรือหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่านของผู้ใช้ แล้วคลิก ถัดไป หากคุณยังไม่มีบัญชี ให้เลือก สร้างบัญชีใหม่ และทําตามพร้อมท์เพื่อตั้งค่า
  Sign in to Microsoft account

 7. คลิก ฉันไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้ในตอนนี้ จากนั้นคลิก ถัดไป ในหน้าการตั้งค่าความปลอดภัย
  Security setup page

 8. คลิก ถัดไป ในหน้าการตั้งค่า OneDrive
  OneDrive setup page

 9. การตั้งค่า Windows จะเสร็จสมบูรณ์ในอีกไม่กี่นาที

Windows® 10
 1. เลือก ภาษาของแอปที่คุณต้องการ แล้วคลิก ถัดไป หากภาษาที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ ให้เลือก ภาษาอังกฤษ คุณสามารถเพิ่มภาษาที่ต้องการได้หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
  Preferred app language screen

 2. คลิก ยอมรับ เพื่อยอมรับข้อกําหนดสิทธิ์การใช้งาน Windows
  License terms

 3. ไม่บังคับ: เลือกเครือข่าย หากคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อในตอนนี้ ระบบจะสอบถาม ID ผู้ใช้และรหัสผ่านหรือข้อมูลประจําตัวเครือข่ายอื่นๆ ของคุณ
  Select network

 4. เลือก ใช้การตั้งค่าแบบ Express
  Express settings

 5. หากคุณมีบัญชี Microsoft อยู่แล้ว ให้ป้อนอีเมลแอดเดรสผู้ใช้หรือหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่านของคุณ แล้วคลิก ลงชื่อเข้าใช้ หากคุณไม่มีบัญชี ให้เลือก สร้างและทําตามพร้อมท์เพื่อตั้งค่า
  Sign in to Microsoft account

 6. สร้างชื่อบัญชีสําหรับพีซี แล้วคลิก ถัดไป
  Create account for this PC

 7. การตั้งค่า Windows จะเสร็จสมบูรณ์ในอีกไม่กี่นาที

Windows* 11
หมาย เหตุIntel® Compute Stickไม่รองรับ Windows 11*
 1. เลือก ของคุณ ภูมิภาคแล้ว คลิ ก ใช่.

  example image

 2. เลือก ของคุณ รูปแบบคีย์บอร์ด

  example image

 3. คลิกปุ่ม ใช่
 4. ตัดสินใจว่าคุณต้องการรูปแบบคีย์บอร์ดที่สองใน Windows 11 หรือไม่ คลิกปุ่ม ข้าม (ตามความจําเป็น)
 5. เลือก เครือข่ายไร้สาย หากอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่โดยใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ หากคุณกําลังใช้การเชื่อมต่อไร้สาย คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือคุณจะไม่สามารถดําเนินการตั้งค่าต่อได้
 6. คลิ ก เชื่อม ต่อ ปุ่ม

  example image

 7. ยืนยัน รหัสผ่าน Wi-Fi
 8. คลิกปุ่ม ถัดไป
 9. คลิกปุ่ม ถัดไป อีกครั้ง
 10. ยืนยัน ชื่อคอมพิวเตอร์ เช่น Office-PC แม้ว่าคุณจะสามารถข้ามตัวเลือกนี้ได้ ขอแนะนําให้ตั้งชื่ออุปกรณ์เพื่อให้สามารถระบุอุปกรณ์ดังกล่าวบนเครือข่ายและในส่วนอุปกรณ์ในบัญชี Microsoft ของคุณได้ง่ายขึ้น

  example image

 11. คลิกปุ่ม ถัดไป
 12. เลือก คุณต้องการตั้งค่าอุปกรณ์ Windows 11 นี้อย่างไร ตั้งค่าสําหรับใช้ส่วนตัวหรือตั้งค่าสําหรับที่ทํางานหรือที่โรงเรียน

  example image

 13. คลิกปุ่ม ถัดไป
 14. ลงชื่อเข้าใช้ บัญชี Microsoft ของคุณเพื่อดําเนินการต่อและยืนยันรหัสผ่าน
 15. คลิ ก สร้าง PIN ปุ่ม และ ติดตาม พร้อมท์แจ้งให้สร้าง PIN

  example image

 16. เลือกตัวเลือก ตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ (แนะนํา) เว้นแต่คุณต้องการคืนค่าการตั้งค่าจากอุปกรณ์อื่น
 17. คลิกปุ่ม ถัดไป
 18. เลือก การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณและเลื่อนลงเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าทั้งหมด
 19. คลิ ก ยอม รับ ปุ่ม

  example image

 20. (ไม่บังคับ) เลือก วิธีการใช้อุปกรณ์เพื่อรับโฆษณา เคล็ดลับ และคําแนะนําที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
 21. คลิกปุ่ม ยอมรับ
 22. (ไม่บังคับ) คลิกตัวเลือก บันทึกเฉพาะไฟล์ไปยังพีซีเครื่องนี้ หรือคลิกปุ่ม ถัดไป หากคุณต้องการอัปโหลดและเก็บไฟล์ของคุณจากโฟลเดอร์เดสก์ทอป รูปภาพ และเอกสารที่ซิงโครไนซ์กับ OneDrive และอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
 23. คลิ ก ไม่ล่ะขอบใจ ตัวเลือก เนื่องจากคุณสามารถติดตั้ง Office ได้ในภายหลังถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Microsoft 365

  example image

 24. การตั้งค่า Windows จะเสร็จสมบูรณ์ในอีกไม่กี่นาที

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ความช่วยเหลือบัญชีที่ทํางานหรือที่โรงเรียน

บัญชีใดที่จะใช้กับ Office และคุณจําเป็นต้องมีบัญชีใด