คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BA1

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008612

29/06/2017

นี่คือคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BA1 คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร

ด้านหน้าของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: c92737_001_front_c. pdf
ขนาดไฟล์: ๘,๙๒๘ KB
วันที่: มกราคม๒๐๐๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: c92737_001_back_c. pdf
ขนาดไฟล์: ๓,๒๒๘ KB
วันที่: มกราคม๒๐๐๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*