ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® Portable Cache Module AXXRPCM3

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008604

15/07/2017

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้ (TPS) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและชุดคุณสมบัติของโมดู AXXRPCM3 แบบพกพา Intel® RAID

เอกสารนี้จะระบุส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เฟิร์มแวร์และข้อกำหนดของยูทิลิตี้ซอฟต์แวร์สำหรับ Intel® RAID โมดูล AXXRPCM3 แบบพกพา โมดูล Cache แบบพกพามีอยู่ในตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับ Intel® RAID Controller SRCSASJV เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลสำหรับโซลูชัน RAID โดยทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งผ่านแคชถูกเขียนไปยังฮาร์ดไดรฟ์

ผู้ชมเป้าหมายสำหรับเอกสารนี้คือใครก็ตามที่ต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคที่ละเอียดสำหรับโมดูล Cache แบบพกพา

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ชื่อไฟล์: E20184_002_AXXRPCM3_TPS_R1_1. PDF
ขนาด: ๒๓๗,๐๑๑ไบต์
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๘
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*