คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1435VP2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008596

12/03/2024

นี่คือคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® Server Platform SR1435VP2 คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร:

ด้านหน้าของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF) icon
ชื่อไฟล์: sr1435vp2qsgfront.pdf
ขนาด: 5,649 KB
วันที่: ตุลาคม 2004
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF) ด้านหลัง icon
ชื่อไฟล์: sr1435vp2qsgback.pdf
ขนาด: 4,797 KB
วันที่: ตุลาคม 2004
การปรับปรุงแก้ไข: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*