คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1435VP2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008596

15/07/2017

นี่คือคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Server Platform SR1435VP2 คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร:

ด้านหน้าของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: sr1435vp2qsgfront
ขนาดไฟล์: ๕,๖๔๙ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
ชื่อไฟล์: sr1435vp2qsgback
ขนาดไฟล์: ๔,๗๙๗ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*