รายการหน่วยความจําที่ได้รับการทดสอบสําหรับ Intel® Server Compute Blade SBX44

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008586

13/03/2024

นี่เป็นรายการหน่วยความจําที่ได้รับการทดสอบสําหรับ Intel® Server Compute Blade SBX44

รายการหน่วยความจําที่ได้รับการทดสอบแล้ว icon
ชื่อไฟล์: SBX44_memlist_Rev20.pdf
ขนาด: 152 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2007

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*