รายการหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบสำหรับ Intel® Server Compute Blade SBX44

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008586

15/07/2017

นี่คือรายการหน่วยความจำที่ได้รับการทดสอบสำหรับ Intel® Server Compute Blade SBX44

รายการหน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบicon
ชื่อไฟล์: SBX44_memlist_Rev20. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๕๒ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*