คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® RAID Controller SRCSASPH16I

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008575

13/03/2024

นี่คือคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® RAID Controller SRCSASPH16I คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อให้ภาพรวมคําแนะนําสําหรับการติดตั้งและใช้งานคอนโทรลเลอร์ การสร้างอาร์เรย์ RAID และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ - ด้านหน้า (PDF) icon
ชื่อไฟล์: E33692_001_SRCSASPH16I_QSG_Front_OL.pdf
ขนาด: 4,589 KB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2008
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 1.0

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ - ย้อนกลับ (PDF) icon
ชื่อไฟล์: E33692_001_SRCSASPH16I_QSG_back_OL.pdf
ขนาด: 2,972 KB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2008
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 1.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*