คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® RAID Controller SRCSASPH16I

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008575

15/07/2017

นี่คือคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® RAID Controller SRCSASPH16I คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วให้ภาพรวมการเรียนการสอนสำหรับการติดตั้งและใช้งานคอนโทรลเลอร์, การสร้างอาร์เรย์ RAID และการติดตั้งระบบปฏิบัติการ คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ-ด้านหน้า (PDF)icon
ชื่อไฟล์: E33692_001_SRCSASPH16I_QSG_Front_OL. pdf
ขนาดไฟล์: ๔,๕๘๙ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๘
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ-Back (PDF)icon
ชื่อไฟล์: E33692_001_SRCSASPH16I_QSG_back_OL. pdf
ขนาดไฟล์: ๒,๙๗๒ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๘
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*