คู่มือการติดตั้งสำหรับบอร์ด Interposer Fan สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูล® Intel SSR212MA

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008570

02/10/2017

ระบบจัดเก็บข้อมูลของ Intel® SSR212MA ที่มาพร้อมกับบอร์ด interposer สำหรับพัดลมที่เชื่อมต่อแฟนๆเข้ากับแบ็คเพลน คำแนะนำการติดตั้งบอร์ด interposer ของพัดลม:

เตรียมระบบ:

  1. อ่านคำเตือนและคำแถลงด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่แสดงอยู่ในเอกสารฉบับนี้ก่อนที่จะทำตามขั้นตอนใดก็ได้ ดูบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และแชสซีเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลด้านความปลอดภัย เอกสารสำหรับรายการที่สมบูรณ์ของข้อควรระวังและคำแถลงความปลอดภัยทั้งหมด
    ข้อ ควร ระวัง
    ก่อนที่จะทำการบำรุงรักษาใดๆบนระบบให้สำรองข้อมูล ทำตามคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้ของ Intel® Storage System SSR212MA software สำหรับการปิดระบบ
  2. ปิดอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บข้อมูล ปิดระบบจัดเก็บข้อมูล
  3. ถอดสายไฟ AC ออก (s)
  4. ถอดบอร์ด interposer สำหรับพัดลมออกจากบรรจุภัณฑ์ที่มีการป้องกัน

คู่มือติดตั้งสำหรับบอร์ด Interposer Fan (PDF)icon
ชื่อไฟล์: D23737-001_SSR212MA_Fan_Interposer_Install_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๘๓๒ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๕
การปรับปรุง: ๑.๐ (D23737-001)

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*