คู่มือการติดตั้งสำหรับบอร์ดแบ็คเพลนเข้ากับระบบ SSR316MJ2 Storage ของ® Intel

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008560

17/09/2018

เอกสารเหล่านี้จะแสดงวิธีการติดตั้ง FMJBACKPLANE เพลน (ฉบับที่ 1) และ FMJBACKPLANE2 (ปรับปรุง 2) บอร์ดแบ็คเพลนเข้ากับ Intel® Storage System SSR316MJ2

FMJBACKPLANE เพลนคือบอร์ดแบคเพลนที่ใช้ในระบบ SSR316MJ2 Storage ของ® Intel พร้อมด้วยคอนโทรลเลอร์ SATA สามตัว (ระบบจัดเก็บข้อมูลฉบับที่ 1) มม. * ๘๖๒๒๑๓)

FMJBACKPLANE2 คือกระดานแบ็คเพลนที่ใช้ในระบบการจัดเก็บข้อมูลของ Intel® SSR316MJ2 พร้อมด้วยคอนโทรลเลอร์ SATA สองตัว (ระบบจัดเก็บข้อมูลฉบับที่ 2) มม. * ๘๗๔๐๒๔)

แม้ว่ากระดานแบ็คเพลนจะเหมือนกันสำหรับการปรับปรุง1และ2เวอร์ชั่นของ Intel® Storage SSR316MJ2 จะมีการเชื่อมต่อสายเคเบิลและความแตกต่างของการกำหนดค่าจัมเปอร์อีก2ฉบับ

คู่มือการติดตั้งสำหรับบอร์ดเพลนแบ็กเพลน FMJBACKPLANE เพลน (PDF)icon
ชื่อไฟล์: ssr316mj2backplane_ig. pdf
ขนาด: ๓.๘๖ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๔
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

คู่มือการติดตั้งสำหรับบอร์ดแบ็คเพลน FMJBACKPLANE2 (PDF)icon
ชื่อไฟล์: SSR316MJ2_Backplane_Guide. pdf
ขนาด: ๓.๘๘ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๕
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*