คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7210TP1 และ Intel® Entry Server Platform SR1325TP1-E

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008558

28/06/2017

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อเหล่านี้มีไว้สำหรับ Intel® Entry Server Board SE7210TP1 และ SR1325TP1 Intel® Entry Server Platform-E คำแนะนำเหล่านี้สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์จะถูกแบ่งออกเป็นสองเอกสารแยกต่างหากเพื่อควบคุมขนาดการดาวน์โหลด

 

Intel® Entry Server Board SE7210TP1-E

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อด้านหน้า (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: c48682002se7210tp1eqsgfront
ขนาด: ๘.๒๘ MB
วันที่: มกราคม๒๐๐๔

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: c48682002se7210tp1eqsgback
ขนาด: ๓.๘๔ MB
วันที่: มกราคม๒๐๐๔

Intel® Entry Server Platform SR1325TP1-E

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อด้านหน้า (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: c61605002sr1325tp1eqsgfront
ขนาด: ๒.๔๓ MB
วันที่: มกราคม๒๐๐๔

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ (PDF)PDF icon
ชื่อไฟล์: c61605002sr1325tp1eqsgback
ขนาด: ๒.๙๘ MB
วันที่: มกราคม๒๐๐๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*