ระบบอาจค้างด้วย SAS Hdd ที่ติดตั้งและระบบที่มีการเติมข้อมูลด้วย SATA RAID Key

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000008544

02/05/2017

หากระบบทำงานในโหมด ESRT2 โดยใช้ไดรฟ์ SAS hard disk และมีการติดตั้งคีย์ SATA C600 RAID ระบบอาจวางลงบนโพสต์

ระบบจะแขวนอยู่ที่โพสต์เมื่อโพสต์กำลังโหลด SCU ESRT2 OpROM รหัสไปรษณีย์อาจมีข้อผิดพลาดในการหยุดชะงัก0xB2

ปัญหานี้จะไม่ได้รับการแก้ไข ถอดคีย์ SATA C600 RAID หรือใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ SATA