การประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับ Intel® Server Board SE7221BK1-E

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008541

14/07/2017

เอกสารต่อไปนี้เป็นการประกาศของ Intel ตามความเป็นไปได้ที่ระบุการปฏิบัติตาม RoHS สำหรับ Intel® Server Board SE7221BK1 ประกอบด้วยคำจำกัดความ RoHS และการประกาศสำหรับคอนโทรลเลอร์นี้

iconการประกาศของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ RoHS [PDF]
ชื่อไฟล์: MDDS_SE7221bk1. pdf
ขนาด: ๓๒,๗๖๘ไบต์
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๖
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๐