TA-921: อุณหภูมิแบตเตอรี่ที่รายงานสำหรับตัวควบคุม Intel® RAID ไม่ถูกต้อง

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008501

28/06/2017

Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU4 เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับตัวควบคุม Intel® RAID SRCSASRB และ SRCSATAWB

Intel พบว่าชุด AXXRSBBU4 บางชุดที่ใช้รหัสวันที่ที่กำหนดอาจประสบปัญหาเทอร์มิสเตอร์เสียหาย ความเสียหายของเทอร์มิสเตอร์ส่งผลให้ค่าอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่รายงานสูงเกินช่วงอุณหภูมิทำงาน อุณหภูมินี้กระตุ้นกลไกการป้องกันความร้อนสูงเกินของ BBU และป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ชาร์จไฟ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงสาเหตุรากและการแก้ไขปัญหา ดูที่เอกสารคำแนะนำทางเทคนิคด้านล่าง

คำแนะนำทางเทคนิค TA-921-2 (PDF) ไอคอน
ชื่อไฟล์: TA_921_2.pdf
ขนาด: 319 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2008
เวอร์ชั่นของไฟล์: 2.0

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*