TA-921: อุณหภูมิแบตเตอรี่ที่รายงานสําหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID ไม่ถูกต้อง

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008501

07/03/2024

Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU4 เป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับ Intel® RAID Controller SRCSASRB และ SRCSATAWB

Intel พบว่าชุด AXXRSBBU4 บางชุดที่ใช้รหัสวันที่ที่กําหนดอาจประสบปัญหาเทอร์มิสเตอร์เสียหาย ความเสียหายของเทอร์มิสเตอร์ส่งผลให้ค่าอุณหภูมิแบตเตอรี่ที่รายงานสูงเกินช่วงอุณหภูมิทํางาน อุณหภูมินี้กระตุ้นกลไกการป้องกันความร้อนสูงเกินของ BBU และป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ชาร์จไฟ

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงสาเหตุรากและการแก้ไขปัญหา ดูที่เอกสารคําแนะนําทางเทคนิคด้านล่าง

คําแนะนําทางเทคนิค TA-921-2 (PDF) icon
ชื่อไฟล์: TA_921_2.pdf
ขนาด: 319 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2008
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 2.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*