อะไหล่รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BA1

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008487

14/07/2017

คู่มือการกำหนดค่านี้มีไว้สำหรับ Intel® Entry Server Board SE7221BA1

รายการอะไหล่/ชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่า (PDF)icon
คู่มืออ้างอิงเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการสั่งซื้อองค์ประกอบที่จำเป็นในการกำหนดค่า Intel® Server Board และโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®เคาะผลิตภัณฑ์ชุดผลิตภัณฑ์

ชื่อไฟล์: se7221ba1config
ขนาดไฟล์:๗๖ KB
วันที่: มกราคม๒๐๐๕
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*