ประกาศผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับ SE7520AF2 Intel® Server Board และ SC5300AF2 Intel® Server Platform

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008480

28/06/2017

Intel กำลังประกาศยุติการผลิตของ SE7520AF2 Intel® Server Board Intel® Server Platform SC5300AF2 และอะไหล่และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

อักษรยุติการผลิตPDF icon
ชื่อไฟล์: SE7520AF2_PDA_Final. pdf
ขนาด: ๑๙,๑๓๑ไบต์
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*