คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Server Board S5000VCL

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008479

14/07/2017

เอกสารนี้มีคำแนะนำของผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วซึ่งจะให้ภาพรวมของขั้นตอนการผสานรวมสำหรับ Intel® Server Board S5000VCL

คู่มือ S5000VCL Start ของผู้ใช้ฉบับย่อ-ด้านหน้า [PDF]icon
ขนาด: ๓,๕๓๘,๘๔๒ไบต์
วันที่: กันยายน๒๐๐๖
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๒.๐

คู่มือผู้ใช้ S5000VCL เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว-กลับ [PDF]icon
ขนาด: ๒,๙๙๐,๔๕๑ไบต์
วันที่: กันยายน๒๐๐๖
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๒.๐